OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bădiţă anunţă falimentul #rezist

Florin Bădiţă, promotorul cauzei #corupţiaucide, anunţă pe pagina sa de facebook  că e falit. Taman din Budapesta. Spuen fanilor că are nevoie de 4000 de Euro, pentru a-şi achita datoriile. Bădiţă nu e ca alţii asemenea lui. Cu job şi citeşte

rippled jeans

Poţi ieşi la vânătoare de lei în ripped jeans?

  Blugii rupţi nu sunt pentru oricând şi oricine. E un timp de purtat şi unul de agăţat. Vremea când babele luau pantalonii rupţi şi îi coseau a trecut. Îmi amintesc că într-o carte, de acum jumătate de deceniu, Michel citeşte

poker

Un joc dur ca viaţa, frumos ca viaţa, pe care n-ar strica să-l știm cu toţi

    La fel cum piloții de avioane de linie se antrenează mai întâi zeci şi sute de ore pe simulatoare de zbor înainte de-a transporta sute de oameni cu 800 de kilometri pe oră, și noi cei care trebuie citeşte

miciuri 2

Poema muncii

Sfârâie micii în jar proletar ard hălcile în furci de grătar fum de mahorcă mesenii cinstesc halbe la metru berarii servesc.   iar defilează izmele de miciuri Nicio paradă, doar răstigniri prin beciuri.   Dincolo de geam, dublurile privesc cu citeşte

floriile

Intrarea lui Iisus în Ierusalim

Astăzi e ziua în care Iisus intră în Ierusalim călare pe un asin. Îl înviase pe Lazăr, mulţimea îl însoţea. Cei mulţi strigau: “Osana!” În limba ebraică însemna “salvează-ne.” Oamenii l-au văzut în timp ce dărâmă tarabele negustorilor şi cum citeşte

Ofensiva Opera scrisă.ro!

logo_opera_scrisa

Se consitutuie alternativa la muribundul COPY.RO. După cum puţini autori ştiu, din aşa numita taxă de copiator, autorii, membrii ai asociaţiei profesionale COPY.RO, primeau conform legii o sumă frumoasă de la buget, pe care o împărţeau discreţionar. Acum, tinerii autori şi nu numai au alternativa.

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. c) v, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, vă convocăm, prin prezenta, la Adunarea Generală ordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 05.07.2012, ora 11:00, în Sala Oglinzilor de la sediul Uniunii Scriitorilor din România (Casa Monteoru-Catargi), Calea Victoriei nr. 115, sector 1, București.

În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 7.2.3. din Statut), Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 06.07.2012, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Aula BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I“ din strada Boteanu, nr. 1, sector 1, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

 1. Aprobarea unor modificări de Statut, prezentate în Anexa 1 la Convocator, conform art. 7.3. lit. c din Statut, și numirea persoanei responsabile cu înregistrarea Statutului modificat la autoritățile competente

 1. Aderarea membrilor asociației la Statut – în integralitatea sa, având în vedere că, la constituire, acesta a fost aprobat și semnat doar de membrii fondatori

 1. Aprobarea neperceperii taxei de înscriere pentru dobândirea calităţii de membru mandant și nici a cotizației anuale, pentru anul 2012

 1. Aprobarea nivelului comisionului administrativ ce urmează a fi reţinut, în anul 2012, din sumele încasate/ colectate, potrivit art. 7.3 lit. h din Statut

 1. Aprobarea Regulamentului de repartiţie, conform art. 7.3 lit g din Statut

 1. Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, conform art. 7.3. lit. o din Statut

 1. Raportul Administratorului General-Director General numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07. 2012, și aprobarea descărcării sale de gestiune (conform art. 7.3. li. j din Statut), pe baza Raportului Cenzorului numit prin același Act Constitutiv

 1. Constatarea dobândirii calității de membru mandant de către Administratorul general-Director general numit prin Actul Constitutiv, care, prin aceasta, va avea aceleași drepturi și obligații ca toți membrii asociației

 1. Raportul Președintelui numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07.2012

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Președintelui, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Administratorului General-Director General, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Consiliului Director compus din 9 membri, conform art. 7.3. lit. a din Statut

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Comisiei de Cenzori compusă din 3 persoane dintre care cel puţin una va fi contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii, potrivit art. 7.3. lit.a din Statut

 1. Propunerea și alegerea celor 5 membri ai Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii, în conformitate cu art. 5.3.5. și art. 5.3.6. din Statut

 1. Diverse

Sunt consideraţi prezenţi şi membrii care au împuternicit un alt membru să-i reprezinte, printr-o procură notarială. Împuternicirea trebuie depusă în original sau transmisă prin poştă electronică Preşedintelui Consiliului Director înainte cu 10 zile de şedinţa Adunării Generale. Persoana împuternicită poate reprezenta cel mult 2 membri. (art. 7.2.4. din Statut).

Materialele suport pot fi consultate la adresa www.operascrisa.ro, începând cu data de 22.06.2012.

Taguri: ,

Articole asemanatoare

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.