Medi și puiul de lăstun

Medi, cu ochiul sticlos şi clonţul ei mare cât veacul, trăncăneşte despre moarte şi viaţă puiul de lăstun aşteaptă lămurirea.

Ultimul jucător al Ripensiei a plecat puţin

Gheorghe Glisici, extrema stânga a juniorilor Ripensiei Timişoara, a plecat să reîntregească echipa celestă. A fost ultimul supravieţuitor al epocii când cluburile româneşti jucau de la egal la egal cu marile formaţii europene.

Italia sub zodia celor “5 stele”

Mişcarea “5 stele,” ultranaţionalistă, înfiinţată în anul 2009 de comediantul italian Beppe Grillo,  a obţinut ieri, conform Exit-Poll-urilor, 29% din sufragiile alegătorilor din cizmă.

Ruga lui Ezicăprar

Penalii scoate-i la raport, femeie, cu denunţuri scrijelite pe beţe de cort, adu-i ruşinaţi în lanţuri,

Cruduţa şi Marele Urs

Cruduța era un vrej în pădure. Licuricii și fluturii de noapte au vegheat-o. Unchiul Sam, stăpânul pădurii, a avut grijă ca ea să fie udată, tunsă, frezată și pregătită pentru ziua venirii Marelui Urs. Te-ai fi așteptat să i se citeşte

Ofensiva Opera scrisă.ro!

Se consitutuie alternativa la muribundul COPY.RO. După cum puţini autori ştiu, din aşa numita taxă de copiator, autorii, membrii ai asociaţiei profesionale COPY.RO, primeau conform legii o sumă frumoasă de la buget, pe care o împărţeau discreţionar. Acum, tinerii autori şi nu numai au alternativa.

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Statutului asociației OPERA SCRISĂ.RO, art. 7.5. c) v, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, vă convocăm, prin prezenta, la Adunarea Generală ordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 05.07.2012, ora 11:00, în Sala Oglinzilor de la sediul Uniunii Scriitorilor din România (Casa Monteoru-Catargi), Calea Victoriei nr. 115, sector 1, București.

În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar (precizat de art. 7.2.3. din Statut), Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 06.07.2012, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi (conform art. 7.2.5. din Statut), în Aula BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE „CAROL I“ din strada Boteanu, nr. 1, sector 1, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

 1. Aprobarea unor modificări de Statut, prezentate în Anexa 1 la Convocator, conform art. 7.3. lit. c din Statut, și numirea persoanei responsabile cu înregistrarea Statutului modificat la autoritățile competente

 1. Aderarea membrilor asociației la Statut – în integralitatea sa, având în vedere că, la constituire, acesta a fost aprobat și semnat doar de membrii fondatori

 1. Aprobarea neperceperii taxei de înscriere pentru dobândirea calităţii de membru mandant și nici a cotizației anuale, pentru anul 2012

 1. Aprobarea nivelului comisionului administrativ ce urmează a fi reţinut, în anul 2012, din sumele încasate/ colectate, potrivit art. 7.3 lit. h din Statut

 1. Aprobarea Regulamentului de repartiţie, conform art. 7.3 lit g din Statut

 1. Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară, conform art. 7.3. lit. o din Statut

 1. Raportul Administratorului General-Director General numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07. 2012, și aprobarea descărcării sale de gestiune (conform art. 7.3. li. j din Statut), pe baza Raportului Cenzorului numit prin același Act Constitutiv

 1. Constatarea dobândirii calității de membru mandant de către Administratorul general-Director general numit prin Actul Constitutiv, care, prin aceasta, va avea aceleași drepturi și obligații ca toți membrii asociației

 1. Raportul Președintelui numit prin Actul Constitutiv nr. 102/15.01.2012, pentru perioada 02.03 – 06.07.2012

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Președintelui, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Administratorului General-Director General, potrivit art. 7.3. lit. a din Statut

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Consiliului Director compus din 9 membri, conform art. 7.3. lit. a din Statut

 1. Propunerea și alegerea prin vot secret, pentru un mandat de 5 ani, a Comisiei de Cenzori compusă din 3 persoane dintre care cel puţin una va fi contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii, potrivit art. 7.3. lit.a din Statut

 1. Propunerea și alegerea celor 5 membri ai Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii, în conformitate cu art. 5.3.5. și art. 5.3.6. din Statut

 1. Diverse

Sunt consideraţi prezenţi şi membrii care au împuternicit un alt membru să-i reprezinte, printr-o procură notarială. Împuternicirea trebuie depusă în original sau transmisă prin poştă electronică Preşedintelui Consiliului Director înainte cu 10 zile de şedinţa Adunării Generale. Persoana împuternicită poate reprezenta cel mult 2 membri. (art. 7.2.4. din Statut).

Materialele suport pot fi consultate la adresa www.operascrisa.ro, începând cu data de 22.06.2012.

Taguri: ,

Articole asemanatoare

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.